Ord och uttryck

Har gjort en sammanställning på gamla dialektord som har förekommit och fortfarande till viss del förekommer här i Alfta.

De ord som tagits med är bara en bråkdel av det som finns i Alfta hembygdsförenings utgåva av Alftamålet. Jag följer den uppställning som finns i ovan nämda skrift:

Dialektordet    Förklaring

A

aen gång             annan gång.

alltaåhlär            öknamn på alftabor.

B

båchtang för       bortom.

bållnässnåhlär      alftabornas öknamn på 
                           bollnäsborna
C

chimpa iväg       hastigt fara iväg. chimpa iväg tÄll Rônnmo

chuta Björ          köra omkull.

D

dona tÄll             färdigställa.

Dä änte vacht å frässta    det lönar sig Int att 
                                       försöka

dôrma å             bli sanslös.

E

enka sä på          specialisera sig på.

F

fråa tÄll-sä          bli vaken.

G 
gla-a tÄll              glädja. Nu ska ja gå hem å gla-a tÄll  
                             tjäringa. 

gå med håvang    vara ute efter beröm.
H
hajja tÄll               blir skrämd.

hôr sôm hällst       hur som helst.

I

illa hôll'n                dåligt ansedd.

int jitta hôgt          int nedlåta sig, Inte bry sig om.

J

ja änte kÄr tä        jag är icke i stånd till.

jära tÄll sä             göra sig viktig.

K

knispa på               vara flitig

kômtä dä                varför

L

lijja bi                      lägga sig i

lika ôm                     likgiltigt.

M

makt i dä                  låt så vara

P

passa dä                   akta dig.

pyhlsa tÄll              röra ihop, trassla till.

R

råka tI                   genom chock uppkommen 
                             sjukdom
S

schlasa mä             följa med.

siang mä                vid sidan om.

T

ta mot, ta ve          överta. Ta mot hemmanet-
                              överta hemmanet.   

tvacht å Änna          allting.

U

usch hasse                uttryck för det man Inte
                               tycker om.

vÄra höga på             tycka om.

En dikt som jag läst skriven av Elof Broman i Alfta. Dikten är skriven på Alftamål.

"Dä rägner å rägner

dä buser nir bochtåt joll,
dä vräker nir i uhöglige mängder
å himmeln är söm ett soll
å de kommer å rägna ett skuv täll
fö uvärsfuglane sa : dä bhlir sanne måen ut 
fast ni läser dä här när juni är slut !"

Dikt av Elof Broman.
Här kan du skriva in telefonnummer, e-postadress etc. Det finns en Särskild ruta för e-postadressen nedan.

| Svar

Senaste kommentarer

03.12 | 09:51

v9 blir Nappa

03.12 | 09:51

V11 sol

03.12 | 09:50

Sol

03.12 | 09:45

Åsa